Privatumo sąlygos ir taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

  1. Šios naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos reglamentuoti Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) naudojimąsi „Ką padovanoti.lt“ bendrovės, veikiančios adresu Kauno g. 16, Vilnius, el. pašto adresas idejos@kapadovanoti.lt (toliau – Bendrovė) teikiamomis elektroninių paslaugų, informacijos surinkimo ir perdavimo paslaugomis (toliau – Paslaugos), kurios yra teikiamos per elektroninę platformą, prieinamą interneto adresu www.kapadovanoti.lt (toliau – Platforma), kuris gali būti tam tikru laiku pakeistas, perkeltas ar nukreiptas į kitą interneto adresą, bei Bendrovės mobiliojoje aplikacijoje (toliau – Aplikacija) ir Naršyklės plėtinyje. Paslaugos, elektroninė platforma, Puslapis ir Aplikacija bei Naršyklės plėtinys toliau kartu vadinami „Bendrovės platforma“.

  2. Užsiregistruodami ir / ar naudodamiesi Bendrovės platforma, Jūs tuo aiškiai pareiškiate, pripažįstate ir patvirtinate, jog sutinkate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų bei visų jų vėlesnių pakeitimų bei papildymų, kuriuos Bendrovė kartais gali paskelbti interneto adresu www.kapadovanoti.lt ir / ar informuoti Jus elektroniniu paštu.

  3. Vartotojai – vadinami Platformos naudotojai, susikūrę savo paskyras arba pateikę prisijungimo duomenis. Lankytojai – vadinami Platformos vartotojai, besilankantys platformoje, bet nepateikę jokių savo duomenų.

  4. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Vartotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  5. Jei nesutinkate laikytis ir vykdyti šių Taisyklių, Jūs neturite teisės naudotis Bendrovės platforma. Bendrovės sutikimas laikytis ir vykdyti šias Taisykles yra siejamas išimtinai su aplinkybe, jog Jūs sutikote laikytis Taisyklių ir vykdyti jas visa jų apimtimi.

  6. Užsiregistruodami ir / ar naudodamiesi Bendrovės platforma, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

   1. esate veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba

   2. esate juridinio asmens įgaliotas atstovas, veikiantis Bendrovės platformoje nustatyta tvarka. Jeigu nurodytų reikalavimų neatitinkate, Jūs neturite teisės naudotis Bendrovės platforma.

II. Bendrovės platformos naudojimo paskirtis ir funkcijos bei šalių atsakomybė.

 1. Bendrovės platforma yra skirta vartotojams sudaryti norimų dovanų, planuojamų pirkinių ar svajonių sąrašą ir pasidalinti su kitais Platformos lankytojais ar vartotojais.

  1. Galimybė per Bendrovės platformą susikurti kvietimą į renginį, nurodant jo datą, vietą, adresą.

  2. Galimybė talpinti savo nuotrauką prie renginio.

  3. Galimybė sudaryti norimų dovanų ar planuojamų pirkinių sąrašą, pateikiant nuorodas į kitas svetaines.

  4. Galimybė padaryti jį viešai surandamu arba pasidalinti tik su žmonėmis, turinčiais renginio aprašo ir sąrašo nuorodą (pažymint varnelę prie “Viešas” arba “Tik turintiems nuorodą”)

  5. Galimybė matyti, kokios dovanos yra laisvos, rezervuotos, kurioms galima mestis su kitais svečiais.

  6. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti, kad Platformos Lankytojų ir Vartotojų pildomas dovanų statusas (laisva, rezervuota, nupirkta) atitiks realų faktą – tai pačių vartotojų ir lankytojų atsakomybė.

  7. Bendrovės autorių teikiami prekių, paslaugų ar dovanų idėjų aprašai yra subjektyvaus pobūdžio ir nepretenduoja į objektyvią tikrovę ar faktų neginčijamumą.

  8. Sąrašuose pateikiamos kainos yra ne Bendrovės, o trečiųjų šalių informacija ir gali keistis, Bendrovė negarantuoja kainos.

  9. Norėdamas naudotis Paslaugomis, Vartotojas privalo registracijos anketoje pateikti prašomus Vartotojo duomenis – informaciją (toliau – Registracijos duomenys) apie siuntėją (Vartotoją): vardas, pavardė, elektroninis paštas, įvykio data ir vieta, kurie bus matomi siunčiamoje nuorodoje renginio svečiams arba Platformos lankytojams, jei pasirenkamas viešas sąrašas.

  10. Bendrovė gali deaktyvuoti bet kokį Vartotoją ar Sąrašą, kilus įtarimui, kad jis pažeidžia šias taisykles, moralines normas arba teisės aktus.

 1. Asmeninė informacija ir Vartotojų paskyros.

  1. Bendrovė nereikalauja išankstinės Vartotojo registracijos norint lankytis Platformoje, tačiau norint įvykdyti kai kurias funkcijas – rezervuoti dovaną, mestis dovanai su kitais svečiais, naudotis Naršyklės plėtiniu, kurti dovanų
   sąrašą, reikalingi Vartotojo duomenys.

  2. Pateikdamas vartotojo duomenis, Vartotojas duoda savo sutikimą naudoti juos Platformoje ir šį veiksmą išreiškia pažymėdamas varnelę “Sutinku su Taisyklėmis.”

  3. Bendrovei Vartotojas pateikia savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, taip pat gali (bet neprivalo) pateikti savo nuotrauką, adresą, kai tai yra renginio vietos adresas.

  4. Pateikdami Vartotojo duomenis Platformoje, Vartotojas įsipareigoja pateikti juos teisingai. Pateikiant Vartotojo duomenis ir / ar registruojantis Svetainėje naudotis svetimais duomenimis yra draudžiama.

  5. Pateikdamas vaizdo medžiagą (foto, iliustracijas) kvietime, Jūs įsipareigojate užtikrinti, jog nepažeidžiate teisės aktų, įskaitant ir reglamentuojančių teisę į atvaizdą ir kitų. Tai yra nenaudojate, pvz., kito žmogaus nuotraukos be jo sutikimo. Ši nuostata negalioja dėl nuotraukų ar vaizdų interneto parduotuvių prekėms ar paslaugoms į sąrašą įtraukti.

  6. Jūs esate vienintelis asmuo, kuriam yra suteikiama teisė naudotis Jūsų vartotojo paskyra. Jūs atsakote už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą. Jūs atsakote už visus veiksmus, kurie bus atliekami su Jūsų vartotojo paskyra, išskyrus atvejus, kai Bendrovė kokius nors veiksmus su Jūsų paskyra atliks Jūsų pačių prašymu. Bendrovė nekontroliuoja Vartotojų ar trečiųjų asmenų naudojimosi vartotojų paskyromis, todėl šiuo aiškiai pareiškia, jog Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, kuri gali kilti dėl jų naudojimo ar pateiktos informacijos teisingumo. Jeigu įtariate, kad kas nors galėjo neteisėtai pasinaudoti Jūsų vartotojo paskyra, nedelsdami turite pranešti Bendrovei el. paštu
   idejos@kapadovanoti.lt.

  7. Pateikdami Vartotojo duomenis ir / ar registruodamiesi Platformoje Jūs sutinkate, kad KĄ PADOVANOTI.LT valdytų ir tvarkytų juos Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų šios sutarties vykdymo tikslais Paslaugoms teikti, tiesioginei rinkodarai vykdyti, statistikai rinkti, informuoti Jus apie aktualius statuso pakeitimus dėl sukurto sąrašo.

  8. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Jūsų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus informaciją, kurią pateikiate kaip pasidalintiną Platformos sąrašuose, įskaitant renginio datą, vietą, adresą, dovanų sąrašą ir elektroninį paštą. Pastarasis matomas tik Platformos Vartotojams, norintiems susimesti jungtinei dovanai.

  9. Vartotojas, norėdamas gauti informaciją, kurią turi Bendrovė – gali visą ją rasti savo Paskyroje.

  10. Norėdamas panaikinti savo Paskyrą ir kad bendrovė ištrintų visus apie Vartotoją saugomus duomenis, Vartotojas kreipiasi laišku idejos@kapadovanoti.lt ir Bendrovė įvykdo šį prašymą per protingą terminą.

 2. Platformos ir Paslaugų keitimas

  1. KĄ PADOVANOTI.LT turi teisę bet kada, nepranešę Jums, keisti Platformą ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas ir bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas. Šalys susitaria, kad KĄ PADOVANOTI.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims.

 3. Paslaugų teikimo ribojimas

  1. KĄ PADOVANOTI.LT turi teisę Platformos ir (ar) su ja susijusios aparatinės ir (ar) programinės įrangos atnaujinimo, remonto, patikrinimo, testavimo ir (ar) modifikavimo darbų metu sustabdyti, apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui. Tokiu atveju ir esant galimybei KĄ PADOVANOTI.LT stengsis informuoti Jus apie tokių veiksmų pradžią ir planuojamą pabaigą, paskelbdamas apie tai Svetainėje arba pranešdamas Jums el. Paštu.

  2. Šalys susitaria, kad KĄ PADOVANOTI.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą ir (ar) Paslaugų teikimą. Tokiu atveju KĄ PADOVANOTI.LT turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti šią sutartį.

 4. Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas.

  1. Naudojimasis Svetaine Vartotojams ir Lankytojams yra nemokamas.

  2. Platforma pati neplatina jokių prekių – ji pateikia tik rekomendacijas ir nuorodas į partnerių svetaines, taip pat kitas internetines parduotuves.

  3. Bendrovė gali gauti užmokestį ir tarpininkavimo mokestį iš partnerių, internetinių parduotuvių, taip pat vadinamuosius affiliate mokesčius, už rekomenduojamas prekes, taip pat gali gauti mokesčius už reklamą ar turinio parengimą partneriams.

  4. Bendrovė nekontroliuoja vartotojų skelbiamo turinio – todėl nurodytos sąraše kainos gali keistis, rekomenduojama pasitikrinti pardavėjo internetinėje nuorodoje, pateiktoje sąraše.

 5. Intelektinė nuosavybė

  1. Visa Bendrovės platforma ir jos turinys intelektinės nuosavybės teise priklauso Bendrovei. Vartotojai, lankytojai neturi teisės naudoti, kopijuoti ar pateikti kaip savo autorinius kūrinius Bendrovės platformos turinio be Bendrovės sutikimo, išskyrus savo kuriamus dovanų sąrašus bei kvietimus.

 6. Informacijos prieinamumas.

  1. Bendrovės platforma ar / ir tam tikra dalis jos turinio yra prieinama tik Vartotojo paskyras susikūrusiems Vartotojams, turintiems Vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas pats nusprendžia, ar savo susikurtus sąrašus ir renginio informaciją laikyti vieša – tai yra randama pagal
   elektroninį paštą visiems Platformos lankytojams arba dalinai apribota – tai yra matoma tik tiems lankytojams, kurie gauna unikalią nuorodą į šį sąrašą.

 7. Bendrovės atsakomybės ribojimas.

  1. Jūs sutinkate, kad visą riziką, susijusią su naudojimusi paslaugomis ir bet kokia su jomis susijusia užsakyta paslauga, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos platinimu, prisiimate jūs, kiek tai maksimaliai leidžia taikytini teisės aktai.

  2. Bendrovė neteikia jokių pareiškimų, patvirtinimų ar garantijų, susijusių su paslaugų patikimumu, savalaikiškumu, kokybe, tinkamumu ar pasiekiamumu, arba kad paslaugos bus nepertraukiamos.

  3. Bendrovė taip pat nesuteikia jokių garantijų rezultatams, kurie gali būti gaunami naudojantis Bendrovės platforma.

  4. Bendrovė šiuo pareiškia, jog dės visas pastangas, kad Jūsų pateikta informacija (asmeninė ar kito pobūdžio) būtų apsaugota nuo neteisėto pasisavinimo, ištrynimo, perėmimo, sunaikinimo, ar trečiųjų asmenų naudojimo, tačiau to negarantuoja.

  5. Naudodamiesi Bendrovės platforma Jūs sutinkate, jog Bendrovė neatsako už jokius nuostolius, kurie gali būti susiję ar kilti iš Jūsų naudojimosi ar negalėjimo naudotis Bendrovės platforma, taip pat kitų Vartotojų veiksmais ar neveikimu, Paslaugomis, ginčo su kitu Vartotoju, ar Jūsų informacijos sunaikinimu.

 8. Teisių ir pareigų perleidimas.

  1. Jūs pritariate, kad Bendrovė priskirtų arba perleistų šiomis Taisyklėmis nustatytas teises ir pareigas arba jų dalį, įskaitant, bet neapsiribojant dukterinei bendrovei, susijusiai įmonei, kapitalo, verslo ar turto pirkėjui, perėmėjui po susijungimo.

 9. Baigiamosios nuostatos.

  1. Bendrovės negalėjimas įvykdyti šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų negali būti laikomas tokių sąlygų ar jose numatytų teisių atsisakymu.

  2. Bendrovė neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimosios jėgos aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Bendrovės valios.

 10. Naudojimosi taisyklių pakeitimai.

  1. Bendrovė turi diskrecijos teisę bet kuriuo metu, peržiūrėti, modifikuoti, papildyti, pašalinti ar bet kaip kitaip pakeisti bet kurias šių Taisyklių nuostatas, kurios bus laikomos įsigaliojusiomis nuo jų paskelbimo Puslapyje momento, nepriklausomai nuo to, ar apie tai bus iš anksto pranešta Vartotojams. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė rekomenduoja kiekvieną kartą prieš siunčiant informaciją svečiams ar kuriant naują sąrašą pasitikrinti ir susipažinti su aktualia Taisyklių redakcija. Ją rasite ir savo paskyroje.

  2. Jeigu ateityje Bendrovės atlikti šių Taisyklių pakeitimai Jums bus nepriimtini, Jūs privalote nedelsiant nutraukti naudojimąsi Bendrovės platforma.

  3. Jūsų tolesnis naudojimasis Bendrovės platforma bus laikomas visišku ir neatšaukiamu sutikimu su visais Taisyklių pakeitimais.

Pastarąjį kartą taisyklės atnaujintos 2018 m. balandžio 11 d.